průmyslové balení

Inovativní lepidla pro lepení krabic a průmyslových obalů

Pro automatizovanou průmyslovou výrobu pevných obalových materiálů (krabice a plata) nabízíme širokou řadu lepidel schopných zaručit dokonalé lepení i v případě materiálů, u kterých je lepení obtížnější vzhledem k poréznosti, savosti a paměťovému efektu.

Naše výrobky pro obalový průmysl uspokojují veškeré požadavky na automatizované průmyslové lepení krabic a plat, stejně jako na lepení materiálů pro balení průmyslových součástí, nábytkových sestav nebo keramiky (i v případě, kdy bude do obalu umístěn velmi teplý výrobek).

Pro oblast výroby keramiky jsme vyvinuli řadu ochranných výrobků, vhodných pro zaručení neporušenosti keramiky během přepravy a až do okamžiku pokládky.

zpracování

  • Nábytkové sestavy
  • Keramika